Ako môžete naše montované domy financovať

Spôsob financovania výstavby montovaného domu realizovanej so spoločnosťou Haas Fertigbau, spol. s.r.o. do značnej miery ovplyvňuje klient a jeho možnosti. Financovanie montovaného domu je vždy rozdelené do splátkového kalendára a jednotlivé platby prebiehajú v súlade s prípravnými resp. realizačnými činnosťami. Platnosť zmluvných cien ako i cien pevných po celú dobu prípravy a výstavby rodinného domu je v spoločnosti Haas Fertigbau, spol. s r.o. samozrejmosťou.

Montované domy Haas Fertigbau je možné financovať:
= v hotovosti 
= prostriedkami získanými z hypotekárneho úveru
= prostriedkami získanými z úveru zo stavebného sporenia
= kombináciou všetkých vyššie uvedených spôsobov alebo inou formou po dohode so spoločnosťou Haas Fertigbau, spol. s.r.o.

Pre všetkých klientov, ktorí uvažujú o financovaní svojho nového bungalovu alebo poschodového montovaného domu pomocou hypotekárneho či iného úveru, ale nemajú ešte všetko vyriešené alebo si chcú jednotlivé možnosti porovnať, navrhujeme priamo v regióne klienta bezplatnú nezáväznú konzultáciu s finančným odborníkom. V súčasnej dobe spolupracuje spoločnosť Haas Fertigbau, spol. s r.o. s viacerými bankami, v niektorých prípadoch je pripravovaný i zmluvný vzťah o vzájomných podmienkach pre klientov Haas Fertigbau, spol. s.r.o.

Tip záverom
O stupni dokončenia stavby montovaného domu Haas Fertigbau si klient môže rozhodnúť sám. Rozsah dokončenia prác na dome s poschodiami je možné uskutočniť etapovito. Jednou z možností je dostavať prízemie montovaného domu na kľúč, kde môže zákazník za pomerne krátku dobu bývať a využívať obytnú plochu. Podkrovná časť montovaného domu môže zostať k dispozícií na prípadnú budúcu dostavbu. Takéto fázové rozdelenie priebehu celej stavby je úsporné v rámci financií, ale tiež umožňuje postupne obytnú plochu rodinného domu zväčšiť.