Napíšte nám

Veľmi nás potešil Váš záujem o stavby Hass Fertigbau. Napíšte nám, čo Vás zaujíma. Na správy reagujeme spravidla do dvoch pracovných dní.

(*) nutno zadat

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Haas Fertigbau, spol. s r.o. v súvislosti s dopytom po produktoch a službách prezentovaných na týchto webových stránkach, budú zo strany spoločnosti spracované s maximálnym rešpektom k ochrane osobných údajov zákazníka a výhradne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje budú zaradené do databázy spoločnosti a nebudú poskytované ďalším subjektom, s výnimkou spoločností tvoriacich štruktúru Haas Fertigbau a regionálnych zástupcov zabezpečujúcich starostlivosť o zákazníka. 

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie môžeme v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neobmedzene získať len s vašim súhlasom k ich spracovaniu. Súhlas k získaniu a spracovaniu osobných údajov platí na dobu 5 rokov a môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného odvolania na adresu spoločnosti Haas Fertigbau, spol. s r.o., Dostojevského rad 5, 811 09  Bratislava.

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujem dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vybavenia mojej žiadosti.