Certifikáty a systémy kontroly drevostavieb Haas Fertigbau

Špičková kvalita s potvrdením a pečaťou

Rodinné domy Haas Fertigbau sú pravidelne kontrolované, čo zaručuje a dokazuje kvalitu. Certifikáty a značky kvality potvrdzujú rodinným domom Haas Fertigbau dlhú životnosť a mnohé prednosti v porovnaní s inými drevostavbami a murovanými stavbami. Výzkumy v severských zemiach, kde sú drevené stavby – montované domy štandardom už niekoľko desaťročí, ukázali, že stavby s drevenou konštrukciou vykazujú extrémne vysokú životnosť. Rodinné domy Haas Fertigbau ponúkajú Vám aj Vašej rodine nielen strechu nad hlavou, ale aj stabilný základ pre budúcnosť. Naviac je potrebné podotknúť, že hodnota rodinných domov má stále rastúcu tendenciu. Je samozrejmé, že firma Haas Fertigbau je členom všetkých dôležitých tuzemských aj zahraničných združení a asociácií pre montované stavby. Vďaka tomu stále sledujeme puls doby, čo sa týka najnovšieho vývoja v tejto oblasti.

Domy do ktorých sa Vám vyplatí investovať

Európsky certifikát zhody (označenie CE)

Označenie CE vyjadruje zhodu so všetkými požiadavkami kladenými na výrobcu ohľadom jeho výrobku na základe smerníc Spoločenstva ustanovujúcich jeho pripojenie. Tento certifikát potvrdzuje, že výroba drevených stenových dielcov pre rodinné domy aj stavby občianskej vybavenosti spoločnosti Haas Fertigbau spĺňa všetky predpisy a potvrdenie o zhode s Európskym technickým osvedčením (ETA).

Certifikát bol vydaný na základe spracovaných postupov a opatrení drevárskym certifikačným orgánom v Rakúsku (HOLZCERT AUSTRIA), ktorý tiež vykonal inšpekciu priamo vo výrobnom závode v Chanovice a uznal kvalitu a hodnotenie vlastné výstupnej kontroly. Pravidelný dohľad je vykonávaný od vydania certifikátu 2 x ročne.

Certifikát z inštitútu Holz Forschung Austria deklaruje zhodu s certifikátom ETA. Môže byť prezentovaný na všetkých produktoch Haas Fertigbau logom s platným certifikačným číslom.

Česká asociácia dodávateľov montovaných domov

Certifikát vystavený skupinou ADMD - Asociácia dodávateľov montovaných stavieb, ktorý je vystavovaný na dobu jedného roku s tím, že je realizovaný dohľad na mieste stavby, kde audítor posudzuje montáž podľa  technologických postupov až po konštrukčné detaily. Tento dohľad realizuje VVUD Praha - Vývojový a výskumný ústav Praha.

Technický a skúšobný ústav Praha s.p.

Certifikát je vystavovaný na dobu jedného roku, kde je posudzovaná výroba montážnych dielcov vo výrobnom závode. Pri každom dohľade je starostlivo posudzovaný vstupný materiál do výroby podľa ČSN a EN.

Certifikát spotrebiteľského reťazca dreva/lesných produktov

Certifikát spotrebiteľského reťazca dreva/lesných produktov  uvádza, že drevo pre produkty HAAS FERTIGBAU pochádza z riadneho hospodárenia LČR Lesov Českej republiky. Najväčší podiel spracovaného dreva pochádza zo Šumavy a jeho okolia.

Nemecká asociácia pre dohľad nad kvalitou akosti a nezávadnosti montovaných stavieb

Certifikát vystavuje Nemecká asociácia pre dohľad nad kvalitou akosti a nezávadnosti montovaných stavieb. Firma tu musí splniť certifikáciu GDF - Nemecká asociácia pre udeľovanie značky akosti montovaných domov a na základe splnenia dostane  osvečenie o kvalite nezávadnosti.

Zavolajte nám…
908 749 958
Opýtajte sa nás…

ZISTIŤ INFORMÁCIE...

Príďte na návštěvu!

NAJSŤ NEJBLIŽŠÍ VZOROVÝ DOM…