SK | CZ

Haas Fertigbau - Haas Fertigbau SK

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky spracovania osobných údajov spoločnosťou Haas Fertigbau

Spoločnosť Haas Fertigbau spol. s r.o., so sídlom na adrese Dostojevského rad 5, Bratislava, PSČ 811 09, IČ 35828200 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 25728/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva v prípade vašej návštevy webovej prezentácie www.haas-fertigbau.cz alebo www.haas-fertigbau.sk, dopytu služieb, poslania otázky, vyplnenia reklamačného formulára alebo v rámci komunikácie na sociálnych sieťach v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, predovšetkým so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a so všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie EÚ 2016/679, ďalej len ako „Nariadenie), nasledujúce osobné údaje:

 • - meno a priezvisko,
 • - e-mailovú adresu,
 • - telefón,
 • - adresy a PSČ,
 • - IP adresu a cookies na účely analýzy návštevnosti webovej prezentácie,
 • - údaje z verejných profilov spravovaných sociálnych sietí.

Meno, priezvisko, e-mail, PSČ a telefón je nutné spracovať na vytvorenie ponuky služieb, na rokovanie o tejto ponuke alebo na účely odpovede na otázku, ktorú ste položili. Tieto osobné údaje bude spoločnosť Prevádzkovateľa spracúvať počas rokovania o uzavretí zmluvy medzi vami a Prevádzkovateľom najdlhšie 2 roky od vášho dopytu, ak neposkytnete súhlas s ďalším spracovaním.

Meno, priezvisko, e-mail, adresu a telefón na základe udeleného súhlasu s posielaním obchodných informácií bude Prevádzkovateľ spracúvať najdlhšie 3 roky od poskytnutia tohto súhlasu.

Údaje sa zaradia do databázy spoločnosti a nebudú sa poskytovať ďalším subjektom s výnimkou osôb patriacich do koncernovej štruktúry Haas Fertigbau, s výnimkou regionálnych obchodných zástupcov zabezpečujúcich starostlivosť o zákazníka a ďalej s výnimkou sprostredkovateľov, ktorí pre Prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje podľa rozsahu definovaného vo vzájomných spracovateľských zmluvách.

Cookies

Súbory cookies sa tu používajú na účely merania návštevnosti webu, cielenie reklamy, prispôsobenie zobrazenia webových stránok Prevádzkovateľa. Cookies sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti. Každý používateľ si môže nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby ho informoval, keď dostane cookie, alebo tak, aby prijatie poslaných cookies odmietal. Prevádzkovateľ si dovoľuje informovať používateľa o tom, že v prípade odmietnutia poslaných cookies sa môže obmedziť funkčnosť niektorých prvkov webových stránok.

Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na adresách:

Zhromaždené súbory cookies sa spracúvajú predovšetkým prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc. so sídlom na adrese: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a ďalej prostredníctvom služby Seznam Sklik spoločnosti Seznam.cz, a.s. so sídlom na adrese: Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn.: B 649. Zozbierané súbory cookies následne spracuje spoločnosť Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing a spoločnosť Seznam.cz, a.s. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://onas.seznam.cz/cz/ochrana-udaju/.

Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Typ

Názov

Účel

Exspirácia

Cookies CMS

CMS Publis

Zaistenie funkčnosti webových stránok, uľahčenie uživateľského prístupu

Dáta nie sú ukladané ani archivované

Cookies tretích strán

Google Analytics

Získanie štatistických informácií

Podľa nastavenia prehliadača, príp. do odstránenia
(max. 26 mesiacov)

Cookies tretích strán

Hot Jar

Získanie štatistických informácií

Podľa nastavenia prehliadača, príp. do odstránenia
(max. 365 dní)

Cookies tretích strán

Google Adwords

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

540 dní

Cookies tretích strán

S-klik

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Seznam, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

540 dní

Cookies tretích strán

Pixel Facebook

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

180 dní

 

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracúvať aj ďalší sprostredkovatelia, vždy na základe vzájomne uzavretej spracovateľskej zmluvy.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona a nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo:

 • - požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame,
 • - požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,
 • - vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a dať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • - požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • - v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na náš e-mail Slovensko@Haas-Fertigbau.sk alebo Úrad na ochranu osobných údajov.

VŠEtko O DREVOSTAVBÁCH

Na tretíkrát to pánovi Martinovi vyšlo

Na tretíkrát to pánovi Martinovi vyšlo

Keď si človek postaví dom, vždy spozoruje, že sa pritom niečomu priučil, čo mal rozhodne vedieť ešte predtým, ako začal stavať. Aj keď autorom týchto slov nie je pán Martin, ale filozof Friedrich Nietzsche, napriek tomu by s nimi tento otec dvoch detí určite súhlasil.

3D prehliadka bungalovu RIO

3D prehliadka bungalovu RIO

Ponúkame vám jedinečnú možnosť navštíviť typový bungalov Rio v 3D virtuálnej prehliadke.

Nová materská škola pre 50 detí

Nová materská škola pre 50 detí

Spoločnosť Haas Fertigbau v máji dokončila novú materskú školu pre 50 detí v českých Roztokách u Prahy.

Využite májovú zľavu na novú drevostavbu

Využite májovú zľavu na novú drevostavbu

Hypotéky a ceny nehnuteľností neustále rastú! My ale ponúkame zľavu pri uzatvorení zmluvy na novú drevostavbu Haas Fertigbau.

MÔŽEME VÁM POSTAVIŤ AJ GARÁŽ

MÔŽEME VÁM POSTAVIŤ AJ GARÁŽ

K novému domu patrí aj miesto pre štvorkolesových členov vašej rodiny. Pokiaľ nie je priestor pre vaše auto súčasťou samotného domu, máte na výber – okrem nekrytej parkovacej plochy – len dve možnosti: prístrešok alebo garáž.