SK | CZ

Haas Fertigbau - Haas Fertigbau SK

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

na účely posielania obchodných oznámení

Týmto udeľujem spoločnosti Haas Fertigbau spol. s r.o., so sídlom na adrese Dostojevského rad 5, Bratislava, PSČ 811 09, IČ 35828200, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 25728/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefón, prípadne ďalších informácií, ktoré o mne Prevádzkovateľ získal a ktoré bude využívať tak, aby svoje marketingové aktivity uvedené nižšie mohol lepšie zacieliť na moje potreby,

na účely: oslovovania s ponukou produktov a služieb Prevádzkovateľa vrátane informovania o marketingových akciách a súťažiach organizovaných Prevádzkovateľom a odoberania noviniek.

Súhlas poskytujem na obdobie 3 roky.

Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať e-mailom na Slovensko@Haas-Fertigbau.sk alebo listom na kontaktné údaje Prevádzkovateľa. Súhlas môžem odvolať aj pred uplynutím obdobia, na ktoré som ho poskytol/-la. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

 

Potvrdzujem, že som informovaný/-á o svojich právach v rámci spracovania osobných údajov, t. j. že mám právo:

  • - súhlas kedykoľvek odvolať, a to poslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti,
  • - požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké moje osobné údaje spracúva,
  • - požadovať od Prevádzkovateľa vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,
  • - vyžiadať si od Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a dať ich aktualizovať alebo opraviť,
  • - požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie týchto osobných údajov,
  • - v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Na komunikáciu s Prevádzkovateľom, týkajúcu sa ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúci kontakt: Slovensko@Haas-Fertigbau.sk.

VŠEtko O DREVOSTAVBÁCH

Na tretíkrát to pánovi Martinovi vyšlo

Na tretíkrát to pánovi Martinovi vyšlo

Keď si človek postaví dom, vždy spozoruje, že sa pritom niečomu priučil, čo mal rozhodne vedieť ešte predtým, ako začal stavať. Aj keď autorom týchto slov nie je pán Martin, ale filozof Friedrich Nietzsche, napriek tomu by s nimi tento otec dvoch detí určite súhlasil.

3D prehliadka bungalovu RIO

3D prehliadka bungalovu RIO

Ponúkame vám jedinečnú možnosť navštíviť typový bungalov Rio v 3D virtuálnej prehliadke.

Nová materská škola pre 50 detí

Nová materská škola pre 50 detí

Spoločnosť Haas Fertigbau v máji dokončila novú materskú školu pre 50 detí v českých Roztokách u Prahy.

Využite májovú zľavu na novú drevostavbu

Využite májovú zľavu na novú drevostavbu

Hypotéky a ceny nehnuteľností neustále rastú! My ale ponúkame zľavu pri uzatvorení zmluvy na novú drevostavbu Haas Fertigbau.

MÔŽEME VÁM POSTAVIŤ AJ GARÁŽ

MÔŽEME VÁM POSTAVIŤ AJ GARÁŽ

K novému domu patrí aj miesto pre štvorkolesových členov vašej rodiny. Pokiaľ nie je priestor pre vaše auto súčasťou samotného domu, máte na výber – okrem nekrytej parkovacej plochy – len dve možnosti: prístrešok alebo garáž.