SK | CZ

Haas Fertigbau - Haas Fertigbau SK

SLUŽBY – FINANCOVANIE

Garancia pevných cien. S Haas Fertigbau máte vždy istotu, že zmluvné ceny zostávajú počas celej doby pevné a nemenné. Nemôže sa teda stať, že by bola cena domu v priebehu výstavby navýšená a vám sa kvôli tomu predčasne vyčerpali financie.

TRANSPARENTNÉ FINANCOVANIE

Súčasťou zmluvy o dielo je aj splátkový kalendár, jednotlivé platby pritom prebiehajú v súlade s prípravnými, resp. realizačnými činnosťami. Zálohy sú taktiež presne popísané v zmluve o dielo: Po jej podpise hradíte vstupný poplatok, 14 dní po odsúhlasení stavebného popisu rodinného domu a uzatvorení dodatku k zmluve o dielo hradíte 5 % z konečnej ceny (vstupný poplatok sa v tejto fáze započíta), 14 dní po prevzatí základovej konštrukcie doplatíte cca tretinu konečnej ceny domu. Ak stavbu financujete úverom, mali by ste byť schopní ešte pred začiatkom montáže doložiť finančné prostriedky – ale hypotekárne banky už vedia financovať montované domy, takže tu žiadne prekážky nie sú.

Rodinné domy HAAS FERTIGBAU je možno financovať:

 • Hotovostnými
  prostriedkami
 • Prostriedkami získanými
  z hypotekárneho úveru  
 • Prostriedkami získanými
  z úveru zo stavebného sporenia  
 • Kombináciou všetkých
  uvedených spôsobov

Nezdá sa Vám žiadny variant?

Na financovanie Vášho bývania
sa s nami dá dohodnúť!

Kontaktujte nás!

Bývajte vo vlastnom dome za menej, než je cena nájmu!

Vďaka spolupráci Haas Fertigbau Chanovice s Komerčnou bankou máme pre záujemcov o náš dom pripravené atraktívne podmienky financovania. Zvýhodnená úroková sadzba je vyhlasovaná mesačne a bude platná na dané obdobie pre všetky schválené projekty. Mesačná splátka je väčšinou nižšia ako cena nájmu a pritom platíte za vlastný nový dom!