SK | CZ

Haas Fertigbau - Haas Fertigbau SK

TECHNOLÓGIE

Vždy kladieme zásadný dôraz na kvalitu a rýchlosť výstavby certifikovaným systémom, nízku energetickú náročnosť stavaných drevostavieb, zdravotnú nezávadnosť používaných materiálov a šetrnosť k životnému prostrediu.

NÍZKOENERGETICKÝ DOM PASÍVNY DOM

Energeticky úsporné, nízkoenergetické, pasívne, aktívne, s takmer nulovou spotrebou energie – to všetko sú prívlastky domov, ktoré sa ponúkajú  záujemcovi o nové bývanie.

Záujemca chce pritom hlavne dom, ktorého prevádzka ho bude stáť čo najmenej, a ktorý súčasne ponúkne optimálny tepelný komfort.

A práve také domy Haas Fertigbau ponúka.

Ako sa má normálny človek vyznať vo všetkých vyššie vymenovaných pojmoch, keď každý z nich má vlastnú históriu a výklad by zabral polovicu tohoto webu? Haas Fertigbau tieto pojmy opúšťa a ide inou cestou – pevným bodom pri predaji nového domu je platná legislatíva a Preukaz energetickej náročnosti budovy: PENB.

U novostavby sa v súčasnosti podľa platnej legislatívy hodnotia tri kritériá: stavebno-technické vlastnosti budovy, spotreba energie a spotreba primárnej energie. Výsledkom hodnotenia je PENB, na ktorom je graficky prezentovaný výsledok porovnania všetkých troch kritérií s tzv. referenčnou stavbou. V praxi je dôležité vedieť, že prvé dva parametre – stavebno-technické vlastnosti budovy a spotreba energie – môžu slúžiť ako objektívne porovnanie jednotlivých stavieb. U tretieho – ukazovateľ primárnej spotreby neobnoviteľnej energie (PEF) – je to zložitejšie a jeho výšku ovplyvňuje zvolený spôsob vykurovania. Jeden rovnaký dom tak môže dosahovať odlišné hodnoty tohoto ukazovateľa pri vykurovaní plynom a celkom iné pri vykurovaní tepelným čerpadlom, elektrinou, biomasou, drevom a pod.

„Voľba vykurovania je na zákazníkovi, ale vďaka parametrom samotných konštrukcií Haas Fertigbau má investor vždy istotu, že od nás dostane len dom so štítkom s najvyššími tromi hodnotami (záleží na zvolenom type vykurovania),“

- hovorí Ing. Michal Řehulka, vedúci predaja rodinných domov Haas Fertigbau

Objektívne stavebno-technické vlastnosti budovy a s nimi spojená nízka spotreba energie drevostavieb Haas Fertigbau

 1. Tepelno-izolačné vlastnosti obálky domu

  Obvodová stena pod názvom Thermo Protect Premium Plus s deklarovanou hodnotou tepelného prestupu U=0,099 W/m2.K … (požiadavka normy U=0,30 W/m2.K).

  Zateplenie plochej a šikmej strechy v prevedení Haas s hodnotou tepelného prestupu U=0,134 W/m2.K … (požiadavka normy U=0,24 W/m2.K).

  Zabudované okná s trojsklami už vo výrobe do prefabrikovaného panelu s dvojitou úrovňou vodotesnosti pod vonkajšími parapetmi, okná Haas komplet s prestupom Uw=0,74 W/m2.K … (požiadavka normy Uw=1,7 W/m2.K).

 2. Vzduchotesnosť, neprievzdušnosť stavieb Haas Fertigbau

  Nižšia energetická náročnosť budov úzko súvisí so vzduchotesnosťou jednak obálky budovy, a jednak aj priechodzích technológií. Meraním sa preto prevádza vždy skúška na zmontovanej stavbe vo vopred stanovenej fáze výstavby. U drevostavieb je táto skúška veľmi dôležitá – ovplyvňuje tepelné straty objektu, ale môže mať aj veľmi zásadný vplyv na životnosť stavby. Stavby spoločnosti Haas Fertigbau majú výmenu vzduchu za tlakového rozdielu 50 Pa n50 štandardne v rozmedzí 1,5 – 0,5 h-1, čo spĺňa požiadavku príslušnej normy.

 3. Akustika na stavbách Haas Fertigbau

  Akustika je jediná vlastnosť, kde drevostavby vo všeobecnosti výrazne neprevyšujú vlastnosti klasicky murovaných systémov. I tu má systém Haas veľmi dobré hodnoty – aj s ohľadom na prísne požiadavky ochrany pred hlukom v budovách. Z hľadiska prekročenia hygienických limitov hluku vo vnútorných chránených priestoroch sú na vnútorné steny a strop oddeľujúce 1. NP od 2. NP kladené požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť, pri stropnej konštrukcie sa sleduje aj kroková nepriezvučnosť. Stavby Haas spĺňajú všetky požiadavky akustických noriem s dostatočnou rezervou a zaisťujú tak vysoký štandard bývania a komfortný pocit pohody.