Energetické kategórie domov

Nízkoenergetické domy

Šetrite so svojim nízkoenergetickým domom Haas Fertigbau svoju peňaženku.

Nízkoenergetický dom je pojem pre rodinný dom s nízkou spotrebou energie potrebnej na jeho vykurovanie. Spotreba nízkoenergetického domu môže byť v porovnaní s inými bežnými novostavbami, ktoré spĺňajú slovenské stavebno-energetické predpisy polovičná, dokonca i menšia. V porovnaní so staršími rodinnými domami je pri nízkoenergetických domoch možné dosiahnuť úsporu na vykurovanie až 75 %.

Kategórie domůRočná merná spotreba tepla [kWh/m²]
Starší dom200 a viac (40 ročné domy majú napr. 400)
Súčasná novostavba 
(podľa stav. predpisov)
70–120
Energeticky úsporný dom50–70
Nízkoenergetický dom20–50
Pasívny dom5–20
Nulový dom0–5
Plusové (aktívne) domyRodinné domy, ktoré vyrobia viac energie než spotrebujú (napr. s fotovoltaikou).

Správne navrhnutý a postavený nízkoenergetický dom v sebe spája komfort moderného bývania, energetickú a teda aj finančnú úsporu a navyše je šetrný k životnému prostrediu - ekologické hľadisko.

Realizujte svoj nový rodinný dom Haas Fertigbau v nízkoenergetickom štandarde. Naši projektanti Vám vo fázi spracovania projektovej dokumentácie posúdi, aké opatrenia a úpravy je nutné u Vami vybraného konkrétneho riešenia rodinného domu Haas Fertigbau realizovať, aby sa dosiahlo jeho nízkoenergetického štandardu.

POZOR!!!
Poschodové rodinné domy v štandardnom prevedení, realizované v mieste stavby so štandardnými klimatickými podmienkami sú nastavené za súčasného predpokladu optimálnej orientácie domov k svetovým stranám tak, aby ich bolo možné z hľadiska mernej potreby tepla na vykurovanie zaradiť medzi nízkoenergetické domy.

Patrové rodinné domy ve standardním  provedení, realizované v místě stavby se standardními klimatickými podmínkami jsou nastaveny za současného předpokladu optimální orientace domů ke světovým stranám tak, aby je bylo možné z hlediska měrné potřeby tepla na vytápění zařadit mezi NÍZKOENERGETICKÉ DOMY.

Informace o tepelných čerpadlech a dalších technologiích, které lze při realizaci nízkoenergetického rodinného domu využít, najdete také zde - na stránkách systémy vytápění, solární systémy a rekuperace

Pasívne domy - program Nová Zelená úsporám 2013

Pasívny dom je pojem, ktorý najmä v súčasnosti a v súvislosti s najrôznejšími dotačnými tituly a štátnou pomocou nebývalo nadobúda na význame. Podľa TNI 730329 sa jedná o rodinné domy, ktorých merná potreba energie na vykurovanie za rok nepresiahne hranicu 20 kWh / m². Pasívny štandard rodinného domu Vám zabezpečí značnú úsporu nákladov potrebných pre jeho budúcu prevádzku. Pre túto energetickú kategórii rodinných domov je možné taktiež aktuálne využiť dotačný program Ministerstva životného prostredia NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013 - môžete teda usporiť už pri samotnej realizácii rodinného domu.

Ako pasívneho štandardu rodinného domu dosiahnuť? Jedná sa o kombináciu správne navrhnutej architektúry rodinného domu spolu s jeho vhodným umiestnením a orientáciou na stavebnom pozemku, správne zvoleného stavebne konštrukčného systému s použitím zodpovedajúcich stavebných materiálov a v neposlednom rade tiež inštalovaných technológií.

Realizujte svoj nový rodinný dom Haas Fertigbau v pasívnom štandarde. Naši projektanti Vám vo fázi spracovania projektovej dokumentácie posúdi, aké opatrenia a úpravy je nutné u Vami vybraného konkrétneho riešenia rodinného domu Haas Fertigbau realizovať, aby sa dosiahla jeho pasívneho štandardu.

Informácie o tepelných čerpadlách a ďalších technológiách, ktoré je možno pri realizácii pasívneho rodinného domu využiť, nájdete aj tu - na stránke systémy vykurovania, solárne systémy a rekuperácie.

Názorná ukážka pasívneho rodinného domu vyhovujúceho programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013

Katalógový rodinný dom Haas Fertigbau typ No matching tab handler could be found for link handler key record:tx_f000haascatalogue_house:111..

Pre dosiahnutie pasívneho štandardu je u tohto konkrétneho typu rodinného domu Haas Fertigbau, za predpokladu jeho realizácie v mieste stavby so štandardnými klimatickými podmienkami a s optimálnou orientáciou domu k svetovým stranám, nutné vykonať nasledujúce dispozične-konštrukčné úpravy a doplniť dom o nasledovné technologické zariadenia:

Aktuálne cenové relácie tohto rodinného domu v pasívnom štandarde v rôznych stupňoch dokončenia (Praktik / uzavretá hrubá stavba domu, Praktik Plus / takmer dokončená stavba, Na kľúč) získate spolu s ďalšími podrobnosťami u našich regionálnych obchodných zástupcov.

Zavolajte nám…
908 749 958
Opýtajte sa nás…

ZISTIŤ INFORMÁCIE...

Príďte na návštěvu!

NAJSŤ NEJBLIŽŠÍ VZOROVÝ DOM…