Solárne systémy

Rodinné domy Haas Fertigbau lze také vybavit termickými i fotovoltaickými solárními systémy špičkové kvality. Vše na míru a přání dle požadavků klientů.

Fotovoltaické solární systémy

Základním principem fotovoltaických solárních systémů je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů.

Samotné články jsou dvojího typu:

  • Krystalické články - vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu. Tenkovrstvé články jsou nanášeny přímo na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích.
  • Tenkovrstvé články například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem. Dále telurid kadmia a CIGS sloučeniny.

Termické solární systémy

Základním principem termických solárních systémů je přednostní odebírání tepla ze solárních kolektorů, odkud je rozváděno pro ohřev teplé užitkové vody nebo otopné vody. V té době jsou ostatní zdroje odstaveny. Pokud je tepla přebytek, využívá se pro ohřev vody v bazénu nebo pro podporu vytápění.

V případě, že není dostatek slunečního záření (zataženo, noc), nastupuje záložní zdroj energie (např. elektrický dohřev pro ohřev TUV a stávající kotel pro ohřev otopné vody) a užitková voda, případně otopná voda, předehřátá solárním systémem se tímto zdrojem dohřívají.

Systém je řízen mikroprocesorovým regulačním zařízením, jež hlídá, který ze zdrojů právě dodává teplo a reguluje odběr a potřeby tepla dle předem nastaveného režimu. Tyto procesy se dějí automaticky bez zásahu uživatele objektu.

Solární kolektory TEST

Solární kolektory VAILLANT za bezkonkurenčních podmínek v rodinných domech HAAS FERTIGBAU...

Využitím solárních kolektorů VAILLANT lze ušetřit až 70 % ročních nákladů na ohřev teplé užitkové vody a až 30 % ročních nákladů na vytápění.

Dulezita technologiepro vase systemy

Solární kolektory VAILLANT

Solární kolektory VAILLANT za bezkonkurenčních podmínek v rodinných domech HAAS FERTIGBAU...

Využitím solárních kolektorů VAILLANT lze ušetřit až 70 % ročních nákladů na ohřev teplé užitkové vody a až 30 % ročních nákladů na vytápění.

Dulezita technologiepro vase systemy