Systémy vykurovania

V rodinných domoch Haas Fertigbau sa bežne používa ústredné vykurovanie s ohrevnými telesami, alebo podlahový systém ústredného vykurovania, oba s nasledujúcimi zdrojmi tepla:

Elektrokotol (s akumuláciou aj bez akumulácie)

Elektrokotol je svojou konštrukciou určený na využitie v teplovodných ohrevných systémoch s nútenou cirkuláciou vody. Slúži k ohrevu vody, ktorá je v systému ústredného alebo etážového vykurovania čerpadlom rozvádzaná k radiátorom alebo do podlahového vykurovania. Každý elektrokotol je vybavený valcovým výmenníkom s výhrevnými špirálami a hydroblokom, ktorý zlučuje obehové čerpadlo, poistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil. Ku kompenzácii tepelnej rozťažnosti ohrievanej vody v systéme slúži vstavaná expanzná nádoba. Elektrokotol je efektívnym a kvalitným štandardným zdrojom tepla v rodinných domoch Haas Fertigbau. Pri zohľadnení ceny je možné dodať tiež nasledujúce osvedčené zdroje:

Plynový kotol

Plynový kotol je navrhnutý pre vykurovanie na zemný plyn alebo kvapalný plyn – propan s odvodom spalín do komína. Kotol je vybavený elektronickým zapaľovaním a plynulou reguláciou výkonu, ktorý je možné nastaviť v rozsahu 40 až 100%. Súčasťou kotla je čerpadlo, expanzná nádoba, poistný ventil, spalinový senzor a delí sa na dva druhy:

  • závesný kotol
  • stacionárny kotol

Kotle sú určené hlavne pre pripojenie k nepriamo ohrevným zásobníkovým ohrievačom.

Plynový kondenzačný kotol

Plynový kondenzačný kotol je navrhnutý zámerne pre kondenzačnú prevádzku. To znamená, že priamo v kotle dochádza ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary obsiahnutej v spalinách, kotol tak navyšuje svoju účinnosť a znižuje spotrebu plynu oproti štandardným plynovým kotlom.

Ide o systém s nízkoteplotným spádom. Pri každom spaľovaní vznikajú vodné pary, ktoré pri bežných plynových spotrebičoch odchádzajú vo forme spalín bez úžitku do atmosféry. Kondenzačné kotle umožňujú kondenzáciu podstatnej časti vodných pár ešte v spotrebiči a takto odobrané teplo spätne využívajú k ohrievaniu vody vo vykurovacom systéme. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť účinnosť až 109%. Kondenzačné kotle majú teda v porovnaní s klasickými kotlami o 15 % vyššiu účinnosť.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sa radia medzi alternatívne zdroje energie, pretože umožňujú odoberať teplo z okolitého prostredia (vody, vzduchu alebo zeme) a premieňať na vyššiu teplotnú hladinu. Následne je možné ho využiť na vykurovanie alebo prípravu teplej vody.

Typy čerpadiel: (zem/voda) – (voda/voda) – (vzduch/voda) – (vzduch/vzduch)

Kotol na biomasu

Kotol na biomasu patrí do širšej skupiny kotlov na tuhé palivá. Medzi biomasu určenú na vykurovanie zaraďujeme predovšetkým kusové drevo, pelety, štiepku, prípadne aj obilie. Kotle na biomasu môžeme rozdeliť podľa niekoľkých kritérií:

  • palivo (jednodruhové, viacdruhové palivá)
  • pridávanie paliva (ručné pridávanie, automatické kotle)
  • umiestnenie (interiérové kotle, kotle do technickej miestnosti)
  • technológia spaľovania (pyrolytická)
  • výkon

Orientačné porovnanie ekonomickej náročnosti vybraných zdrojov tepla v rodinných domoch Haas Fertigbau v nadväznosti na obstarávaciu cenu a prevádzkové náklady spojené s vykurovaním je možné prehľadne vidieť v grafe nižšie. Tento graf orientačne, avšak veľmi prehľadne porovnáva vo vybraných rodinných domoch Haas Fertigbau vybrané zdroje tepla krivkami ekonomickej návratnosti jednotlivých zdrojov tepla.

Ďalšími využiteľnými druhmi vykurovania v rodinných domoch Haas Fertigbau môžu byť napr.:

Elektrické podlahové vykurovacie systémy

Podlahové vykurovanie zaisťuje optimálne rozloženie tepla v miestnosti a ponúka zdravé teplo bez pohybu vzduchu. Podlahové vykurovanie môže byť nainštalované a využívané ako priamy ohrev, poloakumulačné a akumulačné.

Elektrické tepelné regulátory

Elektrické tepelné regulátory sú ekologicky čistým zdrojom elektrického vykurovania. Regulátory pre elektrické vykurovanie nepredstavujú len klasické druhy konvektorov, ale aj vykurovacie ventilátory, halogénové vykurovacie telesá, infražiariče, sušiče rúk, vykurovacie rebríky, sálavé výhrevné panely a ďalšie elektrické ohrievače s podobnou funkciou a účelom použitia. Elektrické vykurovanie pomocou elektrických tepelných regulátorov je možné využiť pre trvalé vykurovanie akýchkoľvek bytových aj nebytových priestorov, aj tam, kde sa nevyžaduje trvalé vykurovanie, napr. v kúpeľniach, predsieňach a ďalších podobných priestoroch, kde nie je potrebný stály teplotný komfort.

Teplovzdušné vykurovanie

Systém je založený na dvojzónových vzduchotechnických jednotkách. Vnútornou cirkuláciou vzduchu je zabezpečené vykurovanie, chladenie alebo rozvod tepla od krbu do obytných miestností. Vykurovanie rodinného domu je tak zabezpečené nezávisle na jeho vetraní. Nasávanie vnútorného vzduchu sa uskutočňuje v najvyššom mieste objektu a napríklad pri krbe, po jeho následnej filtrácii a ohriatí je podlahovým rozvodom rozvádzaný do obytných miestností. Vykurovanie je tak zaistené bez nutnosti vetrania. Pri súčasnej požiadavke na zabezpečenie vetrania sa vzduch odsáva aj z kúpeľní, WC a kuchýň, a po jeho rekuperácii je odvádzaný von z rodinného domu. Privádzaný čerstvý vzduch sa po predhriatí v rekuperačnom výmenníku zmieša s cerkulačným vzduchom, filtruje sa a po doohriatí sa privádza do obytných miestností. Vďaka cirkulácii sa využíva celý vzduchový objem objektu, čím sa ďalej znižuje okamžitá požiadavka na výkon vetrania. Nie je teda potrebná ďalšia doplnková vykurovacia sústava, len do kúpeľní sa väčšinou inštalujú pre zvýšenie teploty nezávislé vykurovacie plochy, alebo výhrevné rebríky. Tento systém možno za predpokladu určitých opatrení využívať aj pre ochladzovanie vnútorného vzduchu v rodinnom dome.

Vzduchotechnické jednotky si teplo ani chlad nepripravia, preto je nutné pripojenie na zdroje tepla (integrované elektrické ohrievače, elektrické alebo plynové kotle, akumulačné zásobníky, tepelné čerpadlá) a zdroje chladu (tepelné čerpadlá vzduch – vzduch, vzduch – voda a zem – voda). Voľba vlastného zariadenia sa uskutočňuje podľa konkrétnych parametrov objektu.

Zavolajte nám…
908 749 958
Opýtajte sa nás…

ZISTIŤ INFORMÁCIE...

Príďte na návštěvu!

NAJSŤ NEJBLIŽŠÍ VZOROVÝ DOM…