Typy obvodových stien

V snahe znížiť najvýraznejšie náklady na prevádzku rodinného domu, ktorými sú hlavne náklady na vykurovanie, pripravili sme pre Vás konštrukčný systém montovaných domov – drevostavieb Haas Fertigbau, kde úsporu finančných prostriedkov skutočne pocítite.

Konštrukčný systém montovaných domov HAAS FERTIGBAU je možné realizovať v niekoľkých vyhotoveniach certifikovanej vonkajšej steny THERMO-PROTECT, a to s parozábranou ale aj s parobrzdou.

Systém s parozábranou

Tento certifikovaný systém, ktorý sa nazýva niekedy tiež tzv. „difúzne zatvorený systém“, má pri drevostavbách veľmi dlhú tradíciu. V rodinných domoch HAAS FERTIGBAU sa úspešne používa už viac ako 40 rokov a jeho vysokú kvalitu potvrdzujú tisíce zrealizovaných rodinných domov.

Nosné konštrukcie vonkajších stien sú spolu s ďalšími dôležitými vrstvami (napr. tepelne izolačnými a pod.) dokonale chránené pred prenikaním vlhkosti z interiéru parotesniacou fóliou – parozábranou. Táto fólia zaisťuje, že vonkajšia stena je v rámci celej svojej skladby neustále perfektne suchá a funkčná. V rodinných domoch HAAS FEERTIGBAU je parozábrana umiestnená vo vnútri, v takzvanom dvojplášti, a je teda celoplošne z oboch strán pevne zovretá medzi dve vrstvy vnútorného opláštenia stien (medzi vrstvu sadrokartónu a drevotriesky). Okrem iného, aj vďaka tomuto efektu je možné ukotviť do vonkajších stien po celej ich ploche pomocou bežných kotviacich prostriedkov prakticky akékoľvek obrázky, police, skrinky a pod., bez toho, aby to malo nežiaduci vplyv na funkčnosť systému. Navyše – tento praktický dvojplášťový systém, v kombinácii s monolitickými betónovými konštrukciami podláh, zabezpečuje prvotriednu akustiku rodinných domov HAAS FERTIGBAU. Všetko premyslené do posledného detailu.

THERMO-PROTECT systém s parozábranou zahrňuje niekoľko typov vonkajších stien s rôznymi parametrami:

Bežným štandardom u rodinných domov Haas Fertigbau je vysoko kvalitná vonkajšia stena THERMO-PROTECT PREMIUM - rodinné domy s touto vonkajšou stenou spĺňajú všetky kritériá domov s nízkou spotrebou energie. Prevedenie THERMO-PROTECT PREMIUM-G a THERMO-PROTECT PREMIUM-PLUS prináša ešte výraznejší úsporu pri vykurovaní. Vonkajšia stena THERMO-PROTECT CLASSIC je používaná u nenáročných prevádzok - napr. v nevykurovaných objektoch garáží a pod.  

Systém s parobrzdou

Certifikovaný systém vonkajších stien s parobrzdou je niekedy nazývaný tiež tzv. „difúzne otvorený systém“. Je to systém, ktorý sa všeobecne v odbore používa len niekoľko rokov, ale má všetky predpoklady k tomu, aby mohol byť považovaný za rovnocennú alternatívu k tradičnému a osvedčenému systému s parozábranou.

Ide o systém, pri ktorom časť vlhkosti z interiéru vstúpi do konštrukcie vonkajších stien, touto konštrukciou prejde a následne sa odparí smerom von do exteriéru. Vrstva, ktorá zabraňuje nadmernému prenikaniu vlhkosti do vonkajších stien, je práve parobrzda. V rodinných domoch Haas Fertigbau je parobrzda umiestnená vnútri, v tzv. dvojplášti, a je teda celoplošne obojstranne pevne zovretá medzi dve vrstvy vonkajšieho opláštenia stien (medzi vrstvu sadrokartónu a drevotriesky). Okrem iného, aj vďaka tomuto efektu je možné ukotviť do vonkajších stien po celej ich ploche pomocou bežných kotviacich prostriedkov prakticky akékoľvek obrázky, police, skrinky a pod., bez toho, aby to malo nežiaduci vplyv na funkčnosť systému. Navyše – tento praktický dvojplášťový systém, v kombinácii s monolitickými betónovým konštrukciami podláh, zabezpečuje prvotriednu akustiku rodinných domov Haas Fertigbau. Rýchlemu prechodu vlhkosti konštrukciou a jej následnému odpareniu sa do exteriéru, napomáha používanie materiálov s veľmi nízkym difúznym odporom v skladbe vonkajšej steny – to sa týka tepelných izolácií, ale napr. aj samotnej fasády, vrátane omietky alebo akejkoľvek inej finálnej fasádnej úpravy. Tak ako pri predchádzajúcom systéme aj v tomto prípade je všetko premyslené do posledného detailu.

Odporúčania

Rodinné domy dnes je možné realizovať v systéme s parozábranou, ale aj v systéme s parobrzdou. Obidva systémy je nevyhnutné aplikovať veľmi precízne, s použitím kvalitných materiálov a s dôrazom na vyhotovenie detailu. Ani jeden z týchto systémov nerieši otázku vetrania rodinných domov – dostatočný odvod vlhkosti z interiéru smerom von do exteriéru musí byť zaistený buď pravidelným prirodzeným vetraním (oknami a pod.) alebo riadeným vetraním (decentrálnym či centrálnym, poprípade s využitím rekuperácie).

Výstavbou rodinného domu Haas Fertigbau sú Vám plne k dispozícii oba vyššie spomínané systémy, a to v prvotriednom certifikovanom a osvedčenom vyhotovení THERMO-PROTECT.

Nemecké certifikované okná HOCO pomáhajú znížiť energetickú náročnosť rodinných domov HAAS FERTIGBAU

Sortiment renomovanej nemeckej spoločnosti HOCO, ktorá je exkluzívnym dodávateľom okien do rodinných domov HAAS FERTIGBAU,  je prezentovaný množstvom typov vysoko moderných okien, ktoré spĺňajú aj tie najprísnejšie požiadavky na kvalitu a akosť a zaručujú tak bezpečný a pohodlný život bez kompromisov. 

Medzi najobľúbenejšie typy okien HOCO môžeme zaradiť napr. okná HOCO HX 80. Ide o veľmi frekventovanú profilovú radu, ktorá dodá vďaka svojmu nezameniteľnému dizajnu každému rodinnému domu zaujímavú eleganciu a zároveň poskytne výborné funkčné a izolačné vlastnosti. Výhodou tohto typu okien je, okrem iného, aj jednoduché čistenie rámov, pretože uzatvorená drážka pre zasklievacie lišty v ráme sa nezanáša nečistotami. Túto skutočnosť v praktickom živote iste všetci oceníme.

K ďalším obľúbeným produktom HOCO patrí celkom iste systém posuvných balkónových dverí HOCO HS 85, ktorých najmä funkčné a tepelno-izolačné vlastnosti predstavujú špičku v obore. Variant okien HOCO HX 95 PLUS, je vhodná aj pre realizácie pasívnych rodinných domov, pre ktoré bola špeciálne vyvinutá.

Ak predstavujeme okná HOCO, nemôžeme zabudnúť ani novinku v tomto sortimente - okná typu HOCO H 395 PLUS, ktoré môžu byť využívaná nielen pre bežné podmienky, ale aj pre veľkoplošné zasklenej plochy s náročnými požiadavkami ako na samotné rámy, špeciálne zasklenie a požiadavka plastového okna s hliníkovou povrchovou úpravou.