Dopyt

Veľmi nás potešil Váš záujem o stavby Haas Fertigbau. Aby sme mohli v maximálnej miere splniť všetky Vaše priania a požiadavky, prosíme Vás o vyplnenie nižšie uvedených otázok. Upresnením Vašich požiadaviek môžeme tak už od prvopočiatku presne reagovať na Vaše individuálne priania. Vašu adresu môžete zadať voliteľne v druhom kroku formulára. Ďakujeme.

(*) nutno zadat

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Haas Fertigbau, spol. s r.o. v súvislosti s dopytom po produktoch a službách prezentovaných na týchto webových stránkach, budú zo strany spoločnosti spracované s maximálnym rešpektom k ochrane osobných údajov zákazníka a výhradne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje budú zaradené do databázy spoločnosti a nebudú poskytované ďalším subjektom, s výnimkou spoločností tvoriacich štruktúru Haas Fertigbau a regionálnych zástupcov zabezpečujúcich starostlivosť o zákazníka. 

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie môžeme v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neobmedzene získať len s vašim súhlasom k ich spracovaniu. Súhlas k získaniu a spracovaniu osobných údajov platí na dobu 5 rokov a môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného odvolania na adresu spoločnosti Haas Fertigbau, spol. s r.o., Dostojevského rad 5, 811 09  Bratislava.

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujem dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vybavenia mojej žiadosti.